Till glädje för läraren och till nytta för eleverna

Qridi är sakkunnig inom lärande och bedömning. Vi ordnar pedagogiska fortbildningar om bedömning för alla aktörer som är intresserade av att utveckla bedömningen. Fortbildningen kan ordnas exempelvis på FBA-dagar eller för tutornätverk, bedömningsgrupper och rektorer. Dessutom erbjuder vi introduktions- och fortsättningskurser till alla våra kunder som beställt Qridis bedömningsverktyg. Alla våra fortbildningar kan köpas via Edustore (i Finland). Du kan även göra en beställning genom att skriva till info@qridi.fi.

Forbildningen Inspirerande bedömning (för lärare)

Hurdan är er bedömningskultur? Har ni redan hittat de viktigaste elementen i läroplanen och bedömningen? Saknar ni metoder för att få alla lärare att bli inspirerade av att förändra bedömningen och förstå vilken betydelse bedömning har för lärande?

Hurdan är er bedömningskultur? Har ni redan hittat de viktigaste elementen i läroplanen och bedömningen? Saknar ni metoder för att få alla lärare att bli inspirerade av att förändra bedömningen och förstå vilken betydelse bedömning har för lärande?

Gemensam föreläsning:

 • Läroplanen och synen på lärande
 • LP2016 &Bedömning
  • Syfte med bedömningen
  • Vad bedömer vi?
  • Att bedöma utifrån målen
  • Bedömning av lärande, arbete och uppförande
  •  

Workshoppar:

 • Att synliggöra målen och individualisera dem
 • Att skapa frågor för självutvärdering och kamratrespons utifrån LP 2016

Fortbildningen genomförs i utrymmen som kunden ordnat. Längd 2 timmar. Faktiska resekostnader debiteras. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Tilläggsinformation och offertförfrågningar: Försäljningschef Tiina Kakko, tiina@qridi.fi, tel. 044-9850 686, i Sverige Emil Broman, emil@qridi.fi, tel. +46765172992

INSPIRERANDE BEDÖMNING - ATT LEDA EN FÖRÄNDRINGSPROCESS

Bedömningskulturen är i en stor förändring i de finska skolorna och kommunerna. Ny forskning visar att om man vill påverka inlärningen så måste man ägna uppmärksamhet åt bedömningen. Bedömningskulturen förändras inte utan ett strukturerat ledande. Men var hittar man inspirationen, tiden och metoderna? Vem leder förändringen?

I den här fortbildningen går vi igenom:

 • Vad säger läroplanen egentligen om bedömning och vilka är de viktigaste elementen i bedömningen?
 • Hur får man alla lärare att bli inspirerade av att förändra bedömningskulturen och förstå betydelsen av bedömning för lärande?
 • Hur leder man förändringen och hur undviker man de vanligaste stötestenarna?

Utbildaren är sakkunnig inom lärande och bedömning på Qridi. Hen är förtrogen med läroplanen, bedömning och utbildningsledarskap.

Fortbildningen genomförs i utrymmen som kunden ordnat. Längd 2 timmar. Vi skräddarsyr fortbildningen för olika stora grupper.

Tilläggsinformation och offertförfrågningar: Försäljningschef Tiina Kakko, tiina@qridi.fi, tel. 044-9850 686, i Sverige Emil Broman, emil@qridi.fi, tel. +46765172992

Faktiska resekostnader debiteras. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Introduktionskurs (närstudietillfälle)

En diger fortbildningshelhet för lärare som ska ta ibruk Qridi. Under fortbildningen tillägnar sig lärarna tekniska färdigheter för att använda Qridi och får nyttiga idéer för att komma igång med en mångsidig användning av verktyget. Efter fortbildningen har deltagarna tillräckliga färdigheter för att kunna ta ibruk Qridi i det egna arbetet.

Priset inkluderar förhandsuppgifter, fortbildning, material och ett 30 min. Uppföljningsmöte på distans ca en månad efter fortbildningen. Vi rekommenderar att introduktionskursen kompletteras med en fortsättningskurs, där man fördjupar sig mera i pedagogiken kring kontinuerlig bedömning och ett mångsidigt bruk av Qridi.

Fortbildningen ordnas som ett närstudietillfälle i utrymmen som kunden bokat/har till sitt förfogande. Längd 3 h. Ca 15 deltagare per fortbildning. Reseersättning debiteras enligt de faktiska kostnaderna.

Fortsättningskurs (närstudietillfälle)

Vi går in på djupet i de olika funktionerna i Qridi och diskuterar samtidigt mångsidig bedömning. Kursen är en fortsättning till introduktionskursen och den lämpar sig för lärare som har flera månaders erfarenhet av att använda Qridi. Fortsättningskursen inspirerar och ger verktyg till att ta i bruk Qridi på ett ännu mångsidigare sätt. Kursen förverkligas workshop-aktigt som ett närstudietillfälle i utrymmen som kunden bokat/har till sitt förfogande. Längd 3h. Max. 15 deltagare per kurs. Reseersättning debiteras enligt de faktiska kostnaderna.